Top 10 domeinnamen

Vlag van Nederland.nl€6,95Bestellen
Vlag van België.be€5,45Bestellen
Vlag van de Europese Unie.eu€6,95Bestellen
Internet domein.info€8,95Bestellen
Internet domein.org€8,95Bestellen
Internet domein.biz€8,95Bestellen
Vlag van Duitsland.de€8,95Bestellen
Vlag van de Verenigde staten van Amerika.us€8,95Bestellen
Internet domein.com€9,95Bestellen
Internet domein.net€9,95Bestellen

Volledig overzicht
Prijzen per jaar, excl. BTW

Linux hostingWaarom Linux hosting erbij nemen?
Windows hostingWaarom Windows hosting erbij nemen?

Algemene voorwaarden en Spam beleid van domeinnamenbestellen.nl

De meest belangrijke punten uit de algemene voorwaarden staan op deze pagina vermeld. De uitgebreide voorwaarden vind je hier (PDF).

Algemene voorwaarden

Duidelijkheid over onze dienstverlening, werkwijze en prijsstelling is één van de zaken waar we veel waarde aan hechten. Domeinnamenbestellen.nl heeft om deze duidelijkheid te scheppen algemene voorwaarden opgesteld waar wij en ook jij als klant zich aan dient te moeten houden. De algemene voorwaarden garanderen het nastreven van de allerbeste kwaliteit tegen zeer concurrerende tarieven.

Beheer van domeinnamen en hosting

Als klant van Domeinnamenbestellen.nl krijg je een inlog op onze customertool. Hiermee kun je jouw domeinen, hosting, e-mailadressen, DNS-instellingen en nameservers beheren. Verder kun je er realtime domeinen registreren en hosting aanmaken.

Plaatsen en inhoud van jouw website

  • De inhoud (content) van de website die je plaatst moet voldoen aan de algemeen maatschappelijke normen. Pornowebsites en websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan. Domeinnamenbestellen.nl heeft het recht om te bepalen of een website acceptabel is of niet.
  • De website die je op de servers van Domeinnamenbestellen.nl plaatst moet zodanig zijn ingericht dat deze geen beveiligingsrisico vormt voor de server waarop de website is geplaatst. Wanneer je gebruik maakt van software als Joomla, OScommerce, Wordpress of andere open-soure contentmanagementsystemen dien je ervoor te zorgen dat de broncode veilig is en dat bekende beveiligingsrisico's zijn gedicht. Domeinnamenbestellen.nl behoudt zich het recht voor sites die niet van de meest up-to-date broncode zijn voorzien af te sluiten om beveiligingsrisico's te beperken.
  • Domeinnamenbestellen.nl verleent jou toegang om zelfstandig, zonder tussenkomst van Domeinnamenbestellen.nl, je website op de servers van Domeinnamenbestellen.nl te plaatsen. Het is niet toegestaan om deze toegang te gebruiken om zelf of anderen de mogelijkheid te geven met als doel inbreuk te plegen op de servers van Domeinnamenbestellen.nl.
  • Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde mail (spam) is niet toegestaan. Domeinnamenbestellen.nl heeft een spam policy opgesteld waarin meer informatie te vinden is over spam en hoe wij hier mee omgaan.

Indien wij bemerken dat een klant één of meerdere van bovenstaande regels overtreedt, heeft Domeinnamenbestellen.nl het recht om de site direct van het internet te verwijderen en of de toegang tot de servers van Domeinnamenbestellen.nl per direct te blokkeren.

Dataverkeer

Het verbruik van dataverkeer bij Domeinnamenbestellen.nl is onbeperkt op basis van 'fair use policy'. Fair use houdt in dat je geen extra dataverkeer hoeft af te rekenen indien jouw website en/of mailverbruik niet boven het gemiddelde dataverkeer, gemeten over al onze klanten, uitkomt. Indien jouw website en/of e-mailverbruik zorgen voor een duidelijke overschrijding van het gemiddelde verbruik, dan heeft Domeinnamenbestellen.nl het recht de website of mail te blokkeren. Indien je meer verbruikt dan het gemiddelde dan zullen wij, voordat wij overgaan tot blokkeren van jouw website en of e-mail, jou in de gelegenheid stellen het verkeer te beperken of extra te verbruiken dataverkeer af te nemen.

Betaling

Domeinnamenbestellen.nl werkt op basis van betaling vooraf middels borgstorting. Bij bestelling van jouw domeinnaam en/of hosting wordt je de mogelijkheid geboden online een beveiligde betaling te doen. Je kunt er ook voor kiezen vooraf een borg te storten die je kunt verbruiken door bestellingen of jaarlijkse vernieuwingen van domeinnamen en/of hosting uit te voeren. De betaalsystemen van Domeinnamenbestellen.nl ondersteunen betalingen via creditcards, iDeal, bankoverschrijvingen, Bancontact/MrCash en andere landgebonden betaalmethoden. Voor sommige betaalmethoden kan een kleine administratieve toeslag in rekening worden gebracht.

Opzeggen van diensten

Je kunt via de customertool aangeven dat jouw abonnementen bij Domeinnamenbestellen.nl automatisch verlengd dienen te worden. Je dient er dan wel voor te zorgen dat er voldoende saldo aanwezig is binnen je account. Indien jouw saldo niet toereikend is om een abonnement te verlengen zullen wij je per mail, minimaal twee maanden voor geplande verlengingsdatum, informeren over het tekort aan saldo. Je wordt vanaf het versturen van de eerste herinnering in de gelegenheid gesteld je saldo aan te vullen of je abonnement binnen 30 dagen op te zeggen. Indien je niet reageert op de eerste en daaropvolgende herinneringen en jouw saldo is niet toereikend, dan heeft Domeinnamenbestellen.nl het recht om het betreffende abonnement niet te verlengen per geplande verlengingsdatum. Jouw website en e-mail worden dan van de Domeinnamenbestellen.nl servers verwijderd en jouw domeinnaamregistratie wordt opgeheven de domeinnaam registries (zoals SIDN, DNS.be, DENIC, AFNIC, EURid etc).

Hoe gaan wij om met jouw gegevens

Domeinnamenbestellen.nl zal jouw gegevens niet doorverkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden. Sommige domeinnaamregistries, zoals bijvoorbeeld SIDN en DNS.be, vereisen dat elke domeinnaam is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat deze registries met jouw gegevens doen. Wil je niet dat joue naam en adres op te vragen zijn via het internet, dan zijn er bij sommige registries bepaalde procedures waarmee jouw gegevens worden afgeschermd. Domeinnamenbestellen.nl kan jouw verzoek hiervoor officieel indienen bij de domeinnaam registry die dit ondersteunt. Domeinnamenbestellen.nl zal voor een dergelijk verzoek een meerprijs in rekening brengen.

Spam policy

De Spam policy voor het gebruik van onze diensten is door Domeinnamenbestellen.nl ingesteld om de beschikbaarheid van de geboden internet diensten te kunnen garanderen.

De definitie van spam

Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: e-mail die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden. Ongevraagd betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. Bulk houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.

Opmerkingen over de definitie van spam

E-mail die ongevraagd en in bulk verstuurd is, is spam. Beide criteria moeten van toepassing zijn om de term "spam" van toepassing te laten zijn. E-mail die ongevraagd wordt verzonden is normaal en geaccepteerd: denk bijvoorbeeld aan persoonlijk contact of een open sollicitatie. E-mail die in bulk verstuurd wordt is ook normaal en geaccepteerd: denk aan mailinglists en nieuwsbrieven waarvoor de ontvanger zich zelf heeft opgegeven. Alleen e-mail die zowel ongevraagd is als in bulk wordt verzonden, is onacceptabel.

Bulk heeft twee voorname kenmerken: het is in ieder geval meer dan 1 en de e-mails zijn substantieel identiek. Omdat de identiteit en persoonsgebonden situatie van de ontvanger irrelevant zijn, is de adressering inwisselbaar zonder dat de functie of het doel van de e-mail daardoor verandert. Dat maakt de e-mail ook geschikt voor verzending aan een grotere groep.

Let er ook op dat ongevraagd niet hetzelfde is als ongewenst. Een ongevraagde e-mail over een spelfout op de website van de ontvanger zal zeer gewenst zijn; maar de per e-mail verstuurde factuur voor overschrijding van dataverkeer op diezelfde website is weliswaar gevraagd, maar ongewenst vanwege de inhoud. Bij het bepalen of een bericht spam is speelt de inhoud dan ook geen rol. "It's about consent, not about content" is een in dit kader op internet veel gebruikte term: "Het gaat om toestemming, niet om inhoud".

Ook gevraagde e-mail kan ongewenst worden en de verleende toestemming kan dan ook op elk ogenblik worden ingetrokken. De verleende toestemming moet doelbewust en expliciet zijn. Een verstopt en reeds aangevinkt hokje op een webformulier maakt nog niet dat iemand ook doelbewust en expliciet toestemming verleend.

Wat is de goede manier om een mailing te versturen per e-mail (zgn mailinglist)?

Een bulk mail mag alleen verstuurd worden naar ontvangers die hier expliciet en aantoonbaar om hebben gevraagd. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van bulk mail (opt-out./ opt-in) is binnen ons netwerk niet toegestaan en heet dus spam. Eigenaren van e-mail adressen moeten dus expliciet en aantoonbaar toestemming geven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Wordt deze toestemming niet gegeven, zijn de te ontvangen e-mails van de mailinglist op te vatten als spam.

Hoe geeft een eigenaar van een e-mail adres expliciet toestemming voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist? Dat is te verifiëren door gebruik te maken van confirmed opt-in. Als een eigenaar van een e-mail adres zich aanmeldt voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief dan krijgt deze eigenaar een verzoek tot bevestiging hierover opgestuurd. Pas op het moment dat de eigenaar van het betreffende e-mail adres de aanmelding bevestigt, geeft hij expliciet toestemming voor het ontvangen van e-mails via die mailinglist. De eigenaar van een e-mailadres moet ten allen tijde zich via de verstuurde mailing voor volgende mailingen af kunnen melden.

Uitgangspunten

Door Spam te versturen via het Domeinnamenbestellen.nl netwerk of de relayserver van Domeinnamenbestellen.nl bestaat het risico dat Domeinnamenbestellen.nl wordt opgenomen in één of meerdere blacklists. De mailservers van Domeinnamenbestellen.nl zijn niet bedoeld voor het versturen van grote hoeveelheden mail. Het versturen van grote hoeveelheden mail is dan ook niet mogelijk via de mailservers van Domeinnamenbestellen.nl.

Indien een cliënt veel en of grote hoeveelheden mail wenst te versturen dient "Cliënt" daar zelf een mailserver voor in te richten op een aparte dedicated server. "Cliënt" dient een mailserver zo te installeren dat deze niet open relay is. Een open relay is een mailserver die mail van buiten zijn eigen domein accepteert en doorstuurt naar e-mailadressen buiten zijn eigen domein. Domeinnamenbestellen.nl zal servers die open relay zijn, zonder voorafgaande waarschuwing afkoppelen.

Hoe behandelt Domeinnamenbestellen.nl spamklachten?

Domeinnamenbestellen.nl verplicht haar cliënten om via confirmed opt-in te werken. Indien Domeinnamenbestellen.nl klachten ontvangt over spam, zal Domeinnamenbestellen.nl beoordelen of de spam-klacht terecht is of niet. Aangezien Domeinnamenbestellen.nl haar cliënten verplicht via confirmed opt-in te werken, kan aan u naar de bevestiging (opt-in) van de klagende partij gevraagd worden. Als u deze bevestiging niet kunt overleggen, beschouwt Domeinnamenbestellen.nl de mail als spam.

Overigens ontvangt de spammer hooguit één waarschuwing, die direct opgevolgd dient te worden. Bij herhaling wordt de dienst afgesloten. Indien de spammer een "bekende" is, wordt de dienst zonder waarschuwing direct afgesloten.

Kosten door spam

Domeinnamenbestellen.nl zal de kosten en eventuele schade veroorzaakt door het versturen van Spam door "Client", op "Client" verhalen.

Meer informatie over spam vindt u op: Spamvrij.nl

Powered by Totaalnet | © Nedconcepts BV | Algemene Voorwaarden | Privacy | Sitemap